Kategorie
różne

trzy, dwa, jeden, START!

Kil­ka słów na początek …

I tak oto uda­ło mi się wresz­cie opu­bli­ko­wać moją wła­sną stron­kę. Nie mam na razie pomy­słu na o czym pisać (a może raczej mam za dużo pomy­słów na raz ;)), ale myślę że wkrót­ce przyj­dzie jakieś natchnie­nie. Gale­ria zdjęć jest na razie tym­cza­so­wa, pra­cu­je nad zin­te­gro­wa­niem jej z WordPress’em. To tyle, wię­cej wkrótce.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *