Kategorie
różne

Początki

biketrip

Na począ­tek zabra­łem się za prze­nie­sie­nie naj­cie­kaw­szych fotek z mojej sta­rej stro­ny, któ­ra dziw­nym tra­fem, mimo zli­kwi­do­wa­nia miej­sca na ser­we­rze nadal jest dostęp­na :). Z ogrom­nej ilo­ści zdjęć wybra­łem parę ulu­bio­nych, któ­re chcę oszczę­dzić i umie­ści­łem w gale­rii. Już nie­dłu­go zabio­rę się za bar­dziej aktu­al­ne zdjęcia.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *