Kategorie
rajdy

TRWC cz.2

The Raid World Championship

Chcia­łem pisać czę­ściej i wię­cej, ale musi to chy­ba pocze­kać. Korzy­sta­jąc z chwi­li prze­rwy w Bourg St. Mau­ri­ce, pod­łą­czam się do netu i piszę co się dzieje…

Eki­pa dziel­nie napie­ra mimo przej­ścio­wych kło­po­tów ze zdro­wiem Neil’a i paskud­nej pogo­dy. W chwi­li obec­nej są na ete­pie rowe­ro­wym, po któ­rym cze­ka ich naj­dłuż­szy i naj­cięż­szy oci­nek pie­szy. Prze­spa­li się tej nocy parę godzin więc powin­no być ok.

To tyle, lece na kolej­ny TA. Aktu­al­ne niu­sy sms’o­we od Dar­ka na napie­ra­j’u. Do usłyszenia.

W odpowiedzi na “TRWC cz.2”

Ach, pamię­tam jak prze­ży­wa­łem ten rajd, wła­ści­wie to wszyst­kie zawo­dy gdzie SPELEO star­tu­je moc­no przeżywam… 😀

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *