Kategorie
rajdy

Fulda Challenge

Fulda Challenge

Tak oto nad­szedł ten dzień. Dziś w nocy rusza­my, razem z Anią Kolan, na mię­dzy­na­ro­do­we eli­mi­na­cje Ful­da Chal­len­ge w Sul­den (wło­skie alpy). Trzy dni wal­ki w górach mają wyło­nić dwój­kę, któ­ra poje­dzie repre­zen­to­wać Pol­skę na fina­le w Kana­dzie. Bie­gi, rower gór­ski, wspi­nacz­ka, ATV i samo­cho­dy tere­no­we zapo­wia­da­ją świet­ną zaba­wę, ale na pew­no nie będzie łatwo. A nawet może być dość ciężko…

Trzy­maj­cie za nas kciu­ki i do usły­sze­nia po powrocie.

W odpowiedzi na “Fulda Challenge”

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *