Kategorie
rajdy

Fulda Challenge – finał 2006

Fulda Challenge

Eli­mi­na­cje 2006 zakoń­czo­ne!!! Dobra wia­do­mość: Ania Kolan jedzie w stycz­niu do Kana­dy na finał!!! Tro­chę gor­sza, to taka, że ja zosta­ję w PL i kibi­cu­ję z domu :(. Może w przy­szłym roku pój­dzie lepiej…

Wkrót­ce zdję­cia w gale­rii.

2 odpowiedzi na “Fulda Challenge – finał 2006”

Dodaj komentarz