Kategorie
różne

23 sposoby na solidnego kopniaka dla Win XP

Cał­kiem nie­daw­no, Tech Yogurt zamie­ścił bar­dzo uży­tecz­ną listę 23 spo­so­bów na oży­wie­nie „zasta­łe­go” Win­dows XP. Nie­któ­re rady sta­re jak świat i mało nowa­tor­skie ale kil­ka jest cał­kiem cie­ka­wych… Nie będę ich powta­rzał więc zapra­szam do lek­tu­ry – obo­wią­zek dla „miło­śni­ków” OS’u z Redmond.

2 odpowiedzi na “23 sposoby na solidnego kopniaka dla Win XP”

Just so you know, the 23 Ways to Spe­ed Up XP artic­le posted at TechYogurt.com is a cut-and-paste pla­gia­ri­zed copy of my ori­gi­nal work at http://www.techbuilder.org/recipes/59201471

Sin­ce­re­ly,
Mr. Carey Holzman
Co-host: http://www.computeramerica.com
Author: The Heal­thy PC (McGraw/Hill)
Author: Smart Com­pu­ting magazine
Author: CMP Media­’s http://www.techbuilder.org
Carey@ComputerAmerica.com
http://www.careyholzman.com

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *