Kategorie
łódka

„gdzie ta keja, gdzie jest ten port…”

Czas prze­le­ciał jak bły­ska­wi­ca i znów wyru­szam w podróż. Tym razem będzie to rejs z Anna­po­lis w sta­nie Mary­land do West Palm Beach, Flo­ry­da na Bet­ter Than…. Kie­dy, to zale­ży od pogo­dy, ale myślę że jakoś w przy­szłym tygo­dniu. Posta­ram się umiesz­czać na stron­ce fot­ki i parę słów z trasy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *