Kategorie
różne

Błąd w Firefox 1.5 ?

Jak poda­je ISC dłu­go oczekiwany,a nie­daw­no wyda­ny, Fire­fox w wer­sji 1.5 zawie­ra dość poważ­ny bląd. Cho­dzi o wpi­sy w pli­ku history.dat (zapis histo­rii odwie­dza­nych stron), odpo­wied­nio dłu­gi wpis może wywo­łać prze­peł­nie­nie bufo­ra prze­glą­dar­ki i spo­wo­do­wa­ne tym jej „zamro­że­nie”. Każ­da następ­nie otwar­ta stro­na będzie wywo­ły­wa­ła „wysy­py­wa­nie się” Fire­fo­x’a aż do cza­su ręcz­ne­go usu­nię­cia pli­ku z histo­rią. Oprócz tego widocz­ne­go fak­tu, prze­peł­nie­nie bufo­ra może być furt­ką dostę­po­wą dla nie­po­wo­ła­nych osób… 

W odpowiedzi na “Błąd w Firefox 1.5 ?”

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *