Kategorie
różne

ŚlubWedding

obrączki

Godzi­na „0” już za trzy dni, a tym­cza­sem, poprzez tę stro­nę, zawia­da­miam wszyst­kich zain­te­re­so­wa­nych o ślu­bie, któ­ry ofi­cjal­nie połą­czy dwo­je kocha­ją­cych się ludzi (dla mniej wta­jem­ni­czo­nych: Anię Kolan i mnie). Niech to zawia­do­mie­nie dotrze do tych, do któ­rych przez bałagan/zamieszanie/roztrzepanie/moją skle­ro­zę (nie­po­trzeb­ne skre­ślić ;)) nie dotar­ło inną dro­gą. Ĺťycz­cie nam powo­dze­nia…Only three days left to our wed­ding. After this date, Ania and Kuba will seal the­ir fate ;). Wish us good luck!

W odpowiedzi na “ŚlubWedding”

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *