Kategorie
rajdy

Fulda Arctic Challenge 2006 już za parę dni

Fulda Challenge

Już jutro pol­ska eki­pa, w skła­dzie: Ania KolanMaciek Ole­siń­ski, wyru­sza na pod­bój kana­dyj­skich pust­ko­wi. Wyło­nio­ny w eli­mi­na­cjach we Wło­szech team bedzie się ści­gał pie­szo, samo­cho­da­mi, na nar­tach, rowe­ra­mi, psi­mi zaprzę­ga­mi, sku­te­ra­mi śnież­ny­mi i paro­ma inny­mi środ­ka­mi loko­mo­cji w zimo­wej sce­ne­rii Dale­kiej Pół­no­cy. Wię­cej infor­ma­cji wkrót­ce (o ile tele­fon, któ­ry dałem Ani nie zamar­z­nie i da radę słać SMSy).

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *