Kategorie
rajdy

Start w poniedziałek

Kil­ka dni do star­tu jed­ne­go z naj­cięż­szych raj­dów w naszej części
świa­ta. Ok. 415km da wszyst­kim nie­Ĺşle w kość. Jeśli zadzia­ła testowany
prze­ze mnie sys­tem new­s’ów na stro­nie (i jeśli znaj­dę siły i chę­ci), to
będę publi­ko­wał naj­now­sze wie­ści PROSTO z tra­sy. Chy­ba, że będzie­my tak
pędzić, że nie dam rady wycią­gnąć telefonu…

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *