Kategorie
rajdy

No i wszystko jasne.

Sytu­acja się wykla­ro­wa­ła – star­tu­ję w BWC 2006 jako część zespo­łu z Tur­cji (Team Tuareq Turk-Salo­mon), razem z Micha­łem Kieł­ba­siń­skim uzu­peł­nia­my ich skład (z nie­zna­nych mi jesz­cze powo­dów dwój­ka z nich nie mogła star­to­wać). Czy­li jed­nak w ofi­cjal­nej klasyfikacji…

W odpowiedzi na “No i wszystko jasne.”

Coś mi się wyda­ję, że po tej impre­zie przy­ja­Ĺşń pol­sko-turec­ka na pew­no się nie rozwinęła…:mrgreen:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *