Kategorie
rajdy

The Raid 2006 – pierwsze starcie

The Raid

Już za tydzień, 18–19 mar­ca w Zachod­niej Austra­lii odbę­dą się, pierw­sze w tym roku, eli­mi­na­cje do Raj­do­wych Mistrzostw Świata. Pol­skę repre­zen­tu­je na nich Spe­leo Salo­mon Adven­tu­re Team, a ja razem z nimi. Szcze­rze mówiąc, już nie mogę się docze­kać wyjaz­du – jesz­cze tam nie byłem :mrgre­en:. Co jest pew­ne? Ĺťe jak zwy­kle na X‑Adventure będzie BARDZO szyb­ko i cięż­ko… Ale region, w któ­rym roz­gry­wa­ne są zawo­dy sły­nie podob­no z nie­złych win­nic – czy­li bedzie przy­naj­mniej czym się zre­lak­so­wać po ostrym napie­ra­niu… :twi­sted:

3 odpowiedzi na “The Raid 2006 – pierwsze starcie”

Oczy­wi­ście życzę powo­dze­nia i będę trzy­mał kciu­ki i mam nadzie­je, że do tego cza­su Pio­trek wydobrzeje…
Tak­że Niech moc będzie z Wami…:mrgreen:

Trzy­mam kciu­ki za Was. Na pew­no będzie cięż­ko, ale jeste­ście moc­ni, więc dacie radę:smile:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *