Kategorie
różne

Cisza

Witam wszyst­kich po dłu­uuugiej prze­rwie. Wbrew pogło­skom cią­gle żyję :mrgreen: ale nawał robo­ty spra­wił, że przez jakiś czas mogło wyda­wać się ina­czej. W każ­dym razie prze­ry­wam ciszę i bio­rę się do pisa­nia. W kon­cu trze­ba coś wspo­mnieć o Kangurolandzie… 

2 odpowiedzi na “Cisza”

Kie­dy będzie rela­cja? Cze­kam z nie­cier­pli­wo­ścią :smi­le:.

Czo­łem!
Znów jakaś dłu­ga cisza nasta­ła. A my cały czas cze­ka­my na kan­gu­rze opowieści. :mrgreen:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *