Kategorie
różne

Czas coś wreszcie kiedyś napisać

Baaaaaaar­dzo prze­pra­szam wszyst­kich, któ­rzy tu zaglą­da­ją od cza­su do cza­su za tak dłu­gą prze­rwę w niu­sach. Na swo­je uspra­wie­dli­wie­nie nie mam nic, coś się po pro­stu za to nie mogłem zabrać. W każ­dym razie tekst o Austra­lii jest już pra­wie goto­wy i po dłu­gim week­en­dzie ujrzy świa­tło dzien­ne (bra­ku­je mi paru ele­men­tów, któ­re dopi­sze Pio­trek, a raczej nie zro­bi tego ści­ga­jąc sie w TNFAT :) ).Na razie życzę powo­dze­nia wszyst­kim szy­ku­ją­cym się do sta­ru w Tatrach. Strasz­nie mi szko­da, że nie mogę tam być ale nie moż­na mieć wszystkiego… :(

2 odpowiedzi na “Czas coś wreszcie kiedyś napisać”

No wla­snie, zadn­nych wia­do­mo­sci a ja tu wszyst­kim opo­wia­dam ze zanam taka dziew­czy­ne kto­ra ma chlo­pa­ka ktory .…..

i co? Nic nie moge pokazac

Pozdra­wiam z Leicester

Super! Jesz­cze tyl­ko kil­ka dni i będzie­my mogli coś poczy­tać o kan­gu­rach :mrgre­en:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *