Kategorie
rajdy

TNFAT zkończony

Ogrom­ne gra­tu­la­cje dla zwy­cięz­ców The North Face Adven­tu­re Tro­phy 2006 – zespo­łu Spe­leo Salo­mon Adven­tu­re Team !!

3 odpowiedzi na “TNFAT zkończony”

Ja też po raz kolej­ny dołą­czam się do gra­tu­la­cji. Nale­ża­ło się im, w tej chwi­li są naj­lep­szym pol­skim zespo­łem, potwier­dzi­li to na tym rajdzie. :mrgreen:

genial­na spra­wa z tym TNFAT…jestem pod wra­że­niem…;) Moje gra­tu­la­cje dla zwy­cięz­ców i dla wszyst­kich któ­rzy dotar­li do koń­ca:) Mam nadzie­je, ze ja też w przy­szłym roku wezmę w tym udział…:mrgreen::mrgreen::mrgreen:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *