Kategorie
rajdy

X‑Adventure 2006 – etap Idaho, USA

Pięć dni zosta­ło do kolej­ne­go eta­pu X‑Adventure 2006. Skład pol­skiej repre­zen­ta­cji, czyl zespo­łu Spe­leo Adven­tu­re Team na ten odci­nek to: Piotr Kosma­la, Artur Kurek, Patri­cia Wil­liams i Ardie Olson. Tym razem miej­scem będzie malow­ni­czy stan Ida­ho. Z cie­ka­wo­stek moż­na wymie­nić pla­no­wa­ny etap whi­te water, orga­ni­za­to­rzy zapo­wia­da­ją go jako nie­zwy­kle wyma­ga­ją­cy (pla­no­wa­ne 3+). Zobaczymy…

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *