Kategorie
rajdy

Oficjalne wyniki eliminacji do rajdowych mistrzostw świata 2006

The Raid

Ofi­cjal­na lista zespo­łów zakwa­li­fi­ko­wa­nych do tego­rocz­nych mistrzostw w Kana­dzie jest już zna­na. Mimo samo­cho­do­we­go pecha przed ostat­nim eta­pem, nie zabrak­nie wśród fina­li­stów SPELEO SALOMON. Będzie się dzia­ło, szko­da tyl­ko, że Kana­da jest tak dale­ko…
Ĺšró­dło: CP0

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *