Kategorie
rajdy

SPELEO znów w mistrzostwach świata

Czo­ło­wy pol­ski team „napie­ra­czy” raj­do­wych czy­li Spe­leo Salo­mon Racing Team odli­cza dni do star­tu w tego­ro­czych Mistrzo­stwach Świata Raj­dów Przy­go­do­wych. Od 9 do 16 wrze­śnia eki­pa w skła­dzie Piotr Kosma­la, Patri­cia Wiliams, Ardie Olson, Artur Kurek oraz ich sup­port (Sher­ry Olson, Maciek Soko­łow­ski) będa wal­czyć w kana­dyj­skim Quebe­c’u o jak naj­lep­szą pozy­cję. Rela­cje na żywo powin­ny poja­wiać się na stro­nie orga­ni­za­to­ra raj­du i, jak się da, na napie­raj’u. Trzy­mam kciu­ki, pokaż­cie jak wal­czy pol­ski team !!!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *