Kategorie
rajdy

SPELEO napiera

Jak moż­na prze­czy­tać w świet­nej rela­cji Maie­ja Soko­łow­skie­go na napie­ra­ju Pola­cy (a dokład­nie Pola­ko-Ame­ry­ka­nie, ale ofi­cjal­nie to prze­ież PL) drą do przo­du jak sza­ta­ny. Oby tak dalej. Przed nimi na szczę­ście dłu­gi odpo­czy­nek mię­dzy sek­cja­mi, a po nich ruszą ze świe­rzy­mi siła­mi do boju… Trzy­mam kciu­ki przede wszyst­kim za to, żeby ich nie dopa­dły (odpu­kać…) żad­ne kon­tu­zje. Jak to się uda to szcze­rze wie­rzę w pierw­szą DZIESIĄTKĘ.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *