Kategorie
różne

Przeźroczystość w Operze

Musia­łem zmo­dy­fi­ko­wać wygląd moje­go blo­ga, pół­prze­Ĺşro­czy­ste tło „cra­sh’o­wa­ło” Ope­rę… Nie do koń­ca jesz­cze rozu­miem dla­cze­go tak się dzia­ło i czy jestem w sta­nie to jakość obejść, ale mam nadzie­ję że na to wpad­nę bo dość lubi­łem ten efekt.

5 odpowiedzi na “Przeźroczystość w Operze”

u mnie od zawsze na prze­Ĺşro­czy­sto­ści Ope­ra się „cię­ła” =/ np. na MySpa­ce. Gdy­by Ci się uda­ło to jakoś obejść to duże piwo ode mnie ;)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *