Kategorie
różne

Nowy wygląd

wersja trzy.zero

Mój blog osią­gnął swo­ją wer­sję nr 3. Wró­ci­łem do „przygodowego” wyglą­du, poprzed­ni lay­out był tro­chę za zim­ny. Chciał­bym tyl­ko zazna­czyć, że zmia­na sty­lu nie ozna­cza, że będę pisał mniej o sushi…

2 odpowiedzi na “Nowy wygląd”

Dodaj komentarz