Kategorie
różne

Nowy wygląd

wersja trzy.zero

Mój blog osią­gnął swo­ją wer­sję nr 3. Wró­ci­łem do „przygodowego” wyglą­du, poprzed­ni lay­out był tro­chę za zim­ny. Chciał­bym tyl­ko zazna­czyć, że zmia­na sty­lu nie ozna­cza, że będę pisał mniej o sushi…

2 odpowiedzi na “Nowy wygląd”

Muszę przy­znać, że podo­ba mi się! Ale już musisz zacząc się bać, bo jak zacznę grze­bać na tej stro­nie to pew­nie będziesz miał mnie dość :-) No chy­ba, że wszyst­ko jest OK :-)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *