Kategorie
wordpress

Pierwsza poprawka do WP – wersja 2.1.1

Poja­wi­ła się pierw­sza aktu­ali­za­cja do nowe­go Word­Pres­s’a. Wer­sja 2.1.1 to ok 30 popra­wek (kodo­wa­nie, XML-RPC, pamięć pod­ręcz­na oraz kod HTML), to tak­że, jak się moż­na spo­dzie­wać, drob­ne korek­ty w tłu­ma­cze­niu. Na szczę­ście nie­wiel­kie, dzię­ki cze­mu uda­ło mi się zak­tu­ali­zo­wać moje pli­ki dość spraw­nie. Aktu­ali­za­cja ma prio­ry­tet niski/średni, więc jak się komuś nie chce aktu­ali­zo­wać, to nie trzeba…

2 odpowiedzi na “Pierwsza poprawka do WP – wersja 2.1.1”

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *