Kategorie
wordpress

Nagły atak spamu?

Zaob­ser­wo­wa­łem wła­śnie cie­ka­we zja­wi­sko – od jakie­goś tygo­dnia moja blo­ka­da Aki­smet wychwy­tu­je do kil­ku­dzie­się­ciu (!) spa­mo­wych komen­ta­rzy dzien­nie. Do nie­daw­na było to kil­ka tygo­dnio­wo, to samo dzie­je się na kon­kur­so­wej glo­bal­war­ming awareness2007. Zma­so­wa­ny atak, czy co? 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *