Kategorie
po godzinach

Głupie ale naprawdę śmieszne

Zazwy­czaj powstrzy­my­wa­łem się od publi­ka­cji fil­mi­ków, ale to mnie roz­ło­ży­ło na łopat­ki i już nie dałem rady się przed tym bronić.

2 odpowiedzi na “Głupie ale naprawdę śmieszne”

Kuba, rozu­miem Twój pro­fe­sjo­nal­ny ból pod­czas oglą­da­nia tego filmu 😉
Gdy oglą­dam tego rodza­ju fil­mi­ki, czy ze ska­ka­niem na rowe­rze, czy z peter­da­mi, to przy­po­mi­na mi się sta­ry kawał, z taaaką brodą:
Repor­ter pyta zacze­pio­na na uli­cy Babu­leń­kę: a Wam, Towa­rzysz­ko, z czym koja­rzy się świa­tła twarz nasze­go Wodza?
– Z her­ba­tą Ulung. – Odpo­wia­da rezo­lut­na Babcia.
– Z her­ba­tą? – Pyta nie­do­wie­rza­jąc repor­ter. – Jak to z herbatą?
– A, bo jak na nie­go patrzę, – Mówi Bab­cia – to tak dumam: Gdzie to się taki ulungł.
Zupeł­nie jak ten koleś, co go „kame­ro­wa­li”. Głu­pich nie sie­ją, a i tak ich pełno…

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *