Kategorie
różne

Cofam moje narzekania na Onet

Przed­wczo­raj umie­ści­łem not­kę na temat cen­zu­ry w One­cie. Oka­za­ło się że się pośpie­szy­łem – po inter­wen­cji w redak­cji One­tu, komen­tarz został jed­nak uzna­ny za nie łamią­cy regu­la­mi­nu i opublikowany.

Tak więc kajam się publicz­nie i obie­cu­ję cze­kać dłu­żej zanim zacznę narzekać…

4 odpowiedzi na “Cofam moje narzekania na Onet”

Wiesz – kie­dy oglą­dam na kory­ta­rzu kole­żan­ki i kole­gów z tzw. mode­ra­tor­ni, to im napraw­dę współ­czu­ję — cięż­ka, kosz­mar­na robota.

No cze­goś takie­go to bym się nie spo­dzie­wał (poprzed­ni komen­tarz)… coś jak zna­lazł na grun­cie pol­skim. Ale jak dla mnie to porażka…

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *