Kategorie
podróże

Zdjęcia z Majorki

No wła­śnie, zdjęć z Major­ki raczej nie będzie. Uto­pi­łem kame­rę apa­rat foto­gra­ficz­ny. Co za cho­ler­ny pech. Ale spró­bu­ję coś napi­sać… Tyl­ko nie wiem kiedy.

3 odpowiedzi na “Zdjęcia z Majorki”

Uto­pi­łeś kame­rę, a moge spy­tać po co? :P Czy­li Ty robisz zdję­cia kame­rą, hmm… zawsze myśla­łem, że zdję­cia zro­bio­ne kame­rą nie są tak dobrej jako­ści jak z apa­ra­tu. Zasko­czy­łeś mnie, byłem pewien, że pstry­kasz foty jakimś aparacikiem. :)

To taki skrót myślo­wy (a może raczej kal­ka języ­ko­wa)… jasne że nie uży­wam kame­ry tyl­ko apa­rat fotograficzny.

Topi­łem ją bez spe­cjal­ne­go celu, tak jakoś zro­bi­ła „stuk” (pokład) i „plum” (woda) i było po wszystkim.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *