Kategorie
wordpress

Tłumaczenie WP 2.5

Oki doki, tłu­ma­cze­nie do Word­Press 2.5 goto­we. Do pobra­nia i sko­men­to­wa­nia na stro­nie tłu­ma­cze­nia.