Kategorie
wordpress

WordPress 2.5 i upload plików

Nowy softwa­re to zawsze napra­wio­ne błę­dy i nowe pro­ble­my. Tym razem „nadzia­łem” się na nie­dzia­ła­ją­cy nowy sys­tem uplo­adu pli­ków (poprzez Flash). Pro­blem w moim przy­pad­ku pole­gał na usta­wie­niach ser­we­ra, a dokład­niej na modu­le mod_security. Na szczę­ście moż­na już zna­le­Ĺşć cał­kiem spo­ro rad jak to napra­wić (np. wpi­sem w .htaccess). Jed­no z roz­wią­zań.

4 odpowiedzi na “WordPress 2.5 i upload plików”

A u mnie dla odmia­ny nie­ma pli­ku .htac­cess :]
Już mam dość tego błędu :/
Mam nadzie­ję że nie­dłu­go wyj­dzie wer­sja 2.5.1 z popra­wio­nym bugiem 😉

A u mnie pomo­gło, jak pli­ku nie ma to trze­ba utwo­rzyć i wgrać (uwa­ga) na głów­ny kata­log serve­ra, nie do kata­lo­gu gdzie mamy stro­nę czy word­pres­sa, tyl­ko na samą górę.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *