Kategorie
wordpress

Publiczna beta tłumaczenia WordPres 2.7 :)

Publicz­na beta WP 2.7 jest dostęp­na, razem z nią spo­ro zmian w inter­fej­sie admi­ni­stra­cyj­nym. Jeśli ktoś chce się poba­wić tą wer­sją po pol­sku to może pobrać moje tłu­ma­cze­nie (99.9% goto­we). Pli­ki są pod kon­tro­lę wer­sji, więc tym razem nie ma już pro­ble­mu z pobie­ra­niem aktu­aln­nych plików.

ps. insta­la­cja Ware­ho­use pod DH zaje­ła mi pół dnia, więc mam nadzie­ję że sie przyda ;)

2 odpowiedzi na “Publiczna beta tłumaczenia WordPres 2.7 :)”