Kategorie
na szlaku

Wiosna na szlaku

Daw­no nie spraw­dza­łem co się dzie­je w oko­li­cy moje­go ulu­bio­ne­go „bie­go­we­go” stru­my­ka na Bie­dru­sku. Oka­za­ło się, że (pew­nie już daw­no) pocią­gnię­to dalej nie­bie­ski rowe­ro­wy szlak, jest to w mojej pry­wat­nej opi­nii jeden z cie­kaw­szych rowe­ro­wych kawał­ków w oko­li­cy Pozna­nia. Dzi­siaj prze­sze­dłem się tam pie­szo, war­to się prze­drzeć wzdłuż rzecz­ki, bo to przy­kład pra­co­wi­to­ści bobrów w książ­ko­wej posta­ci. Kil­ka fotek poniżej.

2 odpowiedzi na “Wiosna na szlaku”

Oho. Kuba, dzię­ki za tą Notę :D. muszę obcza­ić te wszyst­kie szla­ki wokół Pozna­nia i w kon­cu zabrać rower do sto­li­cy i pobu­jać. tak, w ramach mgr 😛

Świet­ne tere­ny! Sam bie­gam po Kam­pi­no­skim Par­ku Naro­do­wym koło War­sza­wy. Ostat­nio odkry­łem świet­ny szlak przez bagna i uro­czy­ska. Bie­ga­nie w tere­nie to jest to 🙂

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *