Irlandia 2004

Spę­dzi­li­śmy z Anią w Irlan­dii pra­wie pół roku. Te zdję­cia to prze­mie­sza­na kole­kek­cja z domu, pra­cy i wycieczek 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *