Kalifornia 2003

Nostal­gicz­ne fot­ki z podró­ży po połu­dnio­wych sta­nach USA w 2003 roku. trud­no poka­zać tu wszyst­ko z pół roku poby­tu, ale też nie wszyst­ko war­to. Spro­bo­wa­łem wybrać naj­cie­kaw­sze. Szcze­rze mówiąc strasz­nie bym tam chciał wrocić…

W odpowiedzi na “Kalifornia 2003”

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *