Wieszczyk na Bednarach

krót­ki foto­re­por­taż z kur­su lotów za wycią­gar­ką na pod­po­znań­skich Bed­na­rach, boha­te­rem akcji jest, jak moż­na się domy­śleć, Wieszczyk

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *