Sushi imprezka 07.10.2006

Szyb­ka (sic! dwie godzi­ny robo­ty) imprez­ka dla kil­ku zna­jo­mych, eko­no­micz­na wer­sja, tyl­ko łosoś i tro­chę kawio­ru

Jedna odpowiedź do “Sushi imprezka 07.10.2006”

Dodaj komentarz