Kategorie
różne

Zniszczyć przed przeczytaniem

Zało­ży­łem sobie kolej­ne kon­to, w kolej­nym ser­wi­sie inter­ne­to­wym. Niby nic szcze­gól­ne­go, ale e‑mail z potwier­dze­niem był niezły…

Jeśli nie zakładałeś konta prosimy o jak najszybsze skasowanie wiadomości.

Czy­li jak nie ska­su­ję go wystar­cza­ją­co szyb­ko to sta­nie się coś strasz­ne­go? A jak szyb­ko ska­su­ję to ser­wis auto­ma­tycz­nie usu­nie moje dane, czy co…