Kategorie
praca

Snowdog

Gdy­by ktoś miał wąt­pli­wo­ści, dla­cze­go snowdog, tak wyglą­da buda moje­go psa.

pies przytulony do komputera pod biurkiem