Kategorie
sushi

Testów sushi ciąg dalszy

Po pew­nej prze­rwie wra­cam do publi­ka­cji zwią­za­nych z moim uko­cha­nym sushi. Tym razem jak zwy­kle krót­ko i tre­ści­wie o nowych (dla mnie) smakach.