Kategorie
różne

Zakaz parkowania…

Taki sobie fil­mik z mari­ny, w któ­rej przy­go­to­wy­wa­li­śmy łódkę.