Kategorie
różne

Linki: Quad made in Poland

Nie mogę się oprzeć poku­sie opu­bli­ko­wa­nie tego lin­ku – quadzik pol­skiej pro­duk­cji, po pro­stu ide­ał i ogrom­ny krok do przo­du pol­skie­go prze­my­słu motoryzacyjnego.